Fotogalerie akcí 2018/19

Futsalový turnaj v Moravanech
Čtenářský klub
Domečky pro skřítky ŠD
Skřítci Podzimáčci v ŠD
Podzimní slavnosti v ŠD
Projektový den 2018
Sběrové ráno
Svatovítské varhany 2.B
Stonožka 2.B
Zdraví na talíři 8.A
Vyrábíme ve školní družině - 1. oddělení ŠD
Kurz sebeobrany
Vyhodnocení Sportovního dne 1. – 5. tříd
Městské slavnosti ŠD
Turnaj v malé kopané
Adaptační kurz šestých tříd
Ovocná drakiáda - ŠD
SCHOOL MATCH
KURZ SEBEOBRANY - 7. A, 7.B
Začarovaný les 2.B
Nejrychlejší chlapec a děvče
Sportovní den 1. - 5. třídy
První školní den
Vítání prvňáčků
Škola nanečisto