AKTUALIZOVÁN seznam pracovníků školy

zveřejněno 21.8.2014

V průběhu letních prázdnin posílilo náš tým hned několik nových kolegyň.

V našich řadách vítáme:

 • Mgr. Moniku Ehrenbergerovou, třídní učitelku 3. B
 • Mgr. Věru Konířovou, učitelku
 • Mariannu Kořínkovou, vychovatelku ŠD
 • Mgr. Jitku Křenkovou, třídní učitelku 3. A
 • Mgr. Veroniku Novákovou, třídní učitelku 1. D
 • Bc. Gabrielu Šolcovou, ekonomku a hlavní účetní

V pedagogickém sboru došlo k následujícím změnám:

 • Mgr. Ivana Herynková se stává statutární zástupkyní ředitele školy a zástupkyní ředitele pro 2. stupeň
 • Mgr. Zdenka Semerádová se na vlastní žádost přesouvá z pozice zástupkyně ředitele školy na post třídní učitelky 5. A
 • Mgr. Sabina Čečková se stává zástupkyní ředitele pro 1. stupeň, nadále zůstává třídní učitelkou 4. B
 • Mgr. Martin Čepek přebírá post koordinátora ICT a třídního učitele 5.B
 • Mgr. Jana Laštovičková přebírá jako třídní učitelka třídu 8.B
 • Mgr. Iva Vokřálová se stává třídní učitelkou spojené 9.A
 • Mgr. Alena Boukalová odchází do starobního důchodu - děkujeme za mnohaletou kvalitně odvedenou práci s dětmi a přejeme do dalších let hodně zdraví a spokojenosti.
 • Mgr. Naděžda Kalousková odchází ze školy z důvodu stěhování.
ZŠ Bratranců Veverků