Školní knihovna

Studijní knihovnu v přízemí vede paní učitelka Ptáčníková. Nyní je k dispozici především pro vyučující naší školy, kteří zde čerpají informace pro výuku svých předmětů. Žáci naší školy si mohou připravovat referáty a využívat všechny materiály po dohodě s paní učitelkou. V knihovně jsou k dispozici také počítače s připojením na internet.

Knihovna s beletrií ve 2. patře je žákům k dispozici každý čtvrtek o velké přestávce mezi 9,40 a 9,55 hod.