Spolek rodičů při škole

zveřejněno 30.1.2017

Ke dni 19. 5. 2014 byl ustaven Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice (oficiální název). 

Odsouhlasený příspěvek je 350,- Kč za 1. dítě, resp. 200,- Kč za každé další. Příspěvky budou vybírány v první polovině měsíce září.

 

  • kontaktní e-mail: spolek-zsbrve@seznam.cz
  • IČO: 031 73 470
  • č. účtu: 240 066 9263 / 2010
  • adresa: Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubiceul. Bratranců Veverkových 866, 530 02 Pardubice
  • předseda spolku: Ing. Blanka Albahriová
  • místopředseda spolku: René Živný
  • pokladník: Pertra Táborská

 

Účetnictví