Platba za stravu

zveřejněno 28.2.2017

Stravné se platí bezhotovostně na účet školní jídelny 30007-9700320524/0600 převodním příkazem z Vašeho účtu a se splatností do 15. dne v předcházejícím měsíci, variabilní symbol je vždy rodné číslo dítěte (píše se bez lomítka) a konstantní symbol je 0558. Stravné se platí formou záloh, to znamená například stravné na měsíc září se platí už v měsíci srpnu. Vyúčtování přeplatků se provádí v červenci.

Přihláška ke stravování v sekci formuláře

 

Výše stravného

podle vyhlášky 107/2005 - od 1. dubna 2017

 • obědy 6-10 let
  • záloha Kč 550,- /měsíc
  • jeden oběd Kč 26,--
 • obědy 11-14 let
  • záloha Kč 590,- /měsíc
  • jeden oběd Kč 28,--
 • obědy 15 a více let
  • záloha Kč 640,- /měsíc
  • jeden oběd Kč 30,--
 • svačinky (jednotná cena)
  • záloha 340,- / měsíc
  • jedna svačinka 16,- Kč

Ve školním roce, kdy dítě dosáhne 11 a 15 let, musí zákonný zástupce změnit výši stravného.