Specifikace prostor

V naší škole se nachází dvě tělocvičny.

  • VELKÝ (SPORTOVNÍ) SÁL má rozměry 25m x 13m. Je zde možnost využít lana a tyče na šplh, žebřiny, jsou zde umístěné koše na basketbal. V tomto sále je možnost hrát volejbal, házenou, vybíjenou, florbal, kopanou, nohejbal a různé míčové hry.
  • MALÝ (GYMNASTICKÝ) SÁL má rozměry 14m x 12m. K dispozici zde jsou žebřiny, žíněnky, lavičky, kladiny a různé tělocvičné náčiní.

 

  • U tělocvičen jsou k dispozici dvě šatny a sociální zázemí se sprchou.